ปล่อยเช่าคอนโด ผ่านนายหน้า ดีอย่างไร ? อัปเดท 2566

ปล่อยเช่าคอนโด ผ่านนายหน้า

ปล่อยเช่าคอนโด ผ่านนายหน้า อสังหาฯ เป็นการลงทุนในระยะยาว ซึ่งในเรื่องของการปล่อยเช่าคอนโดนั้น เจ้าของห้องอาจจะเป็นผู้ดำเนินการปล่อยเช่าคอนโดด้วยตัวเอง หรืออีกวิธีที่นิยมกันก็คือการเลือกใช้บริการนายหน้าอสังหาฯ เพื่อความสะดวกรวด ดังนั้นวันนี้ก็จะพามาดูกันว่าการเลือกใช้ผ่านนายหน้า หรือเอเจนท์ปล่อยเช่าคอนโดนั้นดีอย่างไร

นายหน้าอสังหาฯ คืออะไร ?

นายหน้าอสังหา หรือ Real Estate Agent คือบุคคลหรือนักธุรกิจที่มีหน้าที่ในการให้บริการทางด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการซื้อขาย ให้เช่า หรือการจัดการคุ้มครองทรัพย์สินในประเภทต่าง ๆ เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม ที่ดิน อาคารพาณิชย์ และอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ในตลาดอสังหาริมทรัพย์

นายหน้าอสังหาฯ มีกี่ประเภท

แบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้

  1. นายหน้าโครงการ คือ กลุ่มนายหน้าอสังหาฯ ในรูปแบบบริษัทหรือนิติบุคคล
  2. ายหน้าท้องถิ่น คือ กลุ่มนายหน้าอิสระ มักอยู่ในพื้นที่นั้นๆ
  3. นายหน้าโบรกเกอร์ คือ กลุ่มนายหน้าในรูปแบบนิติบุคคล
  4. นายหน้าร่วม คือ เป็นรูปแบบของนายหน้าที่มีการทำงานทั้ง 2 ฝ่าย ผู้ซื้อและผู้ขาย

หน้าที่หลักของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

1.การประเมินอสังหาริมทรัพย์: นายหน้าอาจช่วยในการประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อวางราคาขายหรือเช่าให้เหมาะสมกับตลาดปัจจุบันและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

2.การตลาดและโฆษณา : นายหน้าจะดำเนินการโปรโมตอสังหาริมทรัพย์ให้ถูกต้องและเข้าใจง่ายต่อลูกค้า โดยใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ออนไลน์ สื่อสังคม หรือการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

3.การค้นหาอสังหาริมทรัพย์ : นายหน้าจะช่วยลูกค้าค้นหาอสังหาริมทรัพย์ที่ตรงกับความต้องการและงบประมาณของลูกค้าที่จะซื้อหรือเช่านั้นเอง

4.การนัดหมายและการนำเสนอ : นายหน้าจะจัดการนัดหมายกับลูกค้าที่สนใจ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้กับลูกค้า

5.การเจรจาต่อรอง : นายหน้านั้นจะมีกระบวนการเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการซื้อขายหรือการเช่าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

6.การดำเนินเอกสารและขั้นตอนทางกฎหมาย : นายหน้าจะช่วยในกระบวนการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือการเช่า และให้คำแนะนำในเรื่องขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7.การให้คำปรึกษาและคำแนะนำ: นายหน้าสามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ การลงทุน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ลูกค้าได้

8.การดูแลลูกค้า : หลังจากการซื้อขายหรือการเช่าเสร็จสิ้น นายหน้าอาจยังดูแลลูกค้าเพื่อให้บริการที่ดีและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเราด้วย

ปล่อยเช่าคอนโด ผ่านนายหน้า อัปเดท 2566

1.ได้รับความสะดวกสบาย

เอเจนท์ที่เราเลือกจะช่วยจัดการทั้งในเรื่องเอกสารสัญญาให้ผู้เช่าทั้งหมด รวมถึงการตอบคำถาม แก้ไขปัญหา และประสานงานการติดตั้งหรือซ่อมแซมคอนโด ช่วยลดเวลาในการประสานงานและทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น

2.มีทักษะและความเชี่ยวชาญ

เอเจนท์มีความรู้และประสบการณ์ในการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ พวกเขามักจะมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบผู้เช่าที่เหมาะสมจากฐานลูกค้าในมือ มองตลาดขาดและโน้มน้าวใจผู้เช่าเก่ง ส่งผลให้เราสามารถหาผู้เช่าได้เร็วขึ้น

3.มีการตลาดแบบมืออาชีพ

เอเจนท์มักจะมีความรู้ความเข้าใจในตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ สามารถช่วยเราประเมินราคาในการปล่อยเช่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะรู้ราคาตลาด

4.ความเชี่ยวชาญในการจัดการ

นายหน้ามีความเชี่ยวชาญในการจัดการคอนโด ซึ่งสามารถช่วยให้เจ้าของห้องสามารถลดความเสี่ยงทางการเงินและเพิ่มรายได้

5.มีราคาที่ชัดเจน

ค่านายหน้าปล่อยเช่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณค่าเช่า 1 เดือนต่อสัญญาเช่า 1 ปี (ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ที่คอนโดตั้งอยู่) ซึ่ง ซึ่งควรมีระบุอย่างชัดเจนในสัญญา

6.ช่วยให้คำปรึกษาในการปล่อยเช่า

การ ปล่อยเช่าคอนโดผ่านนายหน้า เราจะได้นายหน้าที่มีประสบการณ์จะให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนของการปล่อยเช่า ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งห้อง รวมถึงการตั้งราคาปล่อยเช่าให้เหมาะสม ซึ่งส่วนนี้ต้องใช้ประสบการณ์อย่างมาก

ปล่อยเช่า ต้องเช็กอะไรบ้าง ?

ในสัญญาเช่านั้นจะมีรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้เช่าจะต้องจ่า บางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายหมด แต่บางกรณีเราก็ต้องจ่าย รายละเอียดคร่าวๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายมีดังนี้

1. ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายเดือนคือจำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายให้เจ้าของทรัพย์สิทธิในแต่ละเดือนในระหว่างระยะเวลาสัญญาเช่า. ค่าเช่านี้มีการกำหนดล่วงหน้าในสัญญาและเป็นส่วนสำคัญของค่าใช้จ่ายในการเช่าทรัพย์สิน.

2. ค่ามัดจำ (หรือค่าประกัน) ค่ามัดจำเป็นจำนวนเงินที่คุณต้องชำระให้เจ้าของทรัพย์สินเพื่อความมั่นใจในกรณีที่มีความเสียหายหรือการละเมิดสัญญาจากฝ่ายเช่า. ค่ามัดจำนี้จะถูกคืนให้คุณเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า แต่จะถูกหักค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมหรือล้างทำความสะอาด.

3. ค่าบริการ (Utilities) ค่าบริการรวมถึงค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานทรัพย์สิน เรียกค่าบริการว่า “ค่าบริการรวม” หรือ “ค่าบริการที่รวมในค่าเช่า” ถ้ามันถูกรวมกันในสัญญาเช่า

4. ค่าซ่อมแซมค่าซ่อมแซมเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่นการซ่อมแซมท่อน้ำที่รั่วหรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาสัญญาเช่า เพราะบางกรณีเราจะต้องออกเอง

5. ค่าส่วนกลาง (HOA Fees) ค่าส่วนกลางนั้นบางครั้งผู้ปล่อยเช่าจะเป็นคนออกให้โดยที่เราจะต้องตกลงกับผู้ปล่อยเช่าตั้งแต่แรก แต่หากผู้เช่าให้เราออกเองเรานั้นก็ต้องออกเองนั้นเอง

6. ค่าอินเทอร์เน็ตและเคเบิลทีวีในบางกรณี, ค่าใช้จ่ายสำหรับอินเทอร์เน็ตและเคเบิลทีวีอาจเข้ารวมในค่าเช่าหรือเสริมเติมในสัญญาเช่า.

7. ค่าประกันภัยค่าประกันภัยเช่าบ้านอาจจะต้องจ่ายในบางกรณี ค่าประกันภัยนี้จะช่วยให้คุณป้องกันสินค้าส่วนบุคคลและทรัพย์สินของคุณในกรณีเหตุร้าย เช่นเหตุไฟไหม้หรือการขโมย. แต่ในส่วนนี้ ส่วนมากผู้ปล่อยเช่าจะต้องเป็นผู้ออก เพราะฉนั้นเราจะต้องอ่านสัญญาดีๆ

นอกจากนี้ กฎกติกาต่างๆ ของคอนโดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพราะแต่ละคอนโดก็จะมีกฏที่แตกต่างกันไป เช่น บางคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ บางคอนโดก็เลี้ยงไม่ได้ หรือการใช้ส่วนกลางต่างๆ เรานั้นก็ต้องอ่านหรือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคอนโดที่เราจะไปเช่าด้วยนะ

ขอบคุณข้อมูลจาก: condonewbddproperty.com

อ่านบทความด้านอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม คลิก


P𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐭𝐨𝐫 ผู้เชี่ยวชาญบริการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้บริการซื้อ ขาย เช่า บ้านและคอนโด ระดับมืออาชีพแบบครบวงจร

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

LINE @: https://lin.ee/QysJ4xN

Tel : 02-0810000, 065-5105370

Website: https://passionrealtor.com/

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *